Aktualności

27 stycznia

Szereg ważnych inwestycji

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku zrealizował kolejne zadania istotne dla poprawy infrastruktury, które sfinansowane zostały w znacznej mierze ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Część z inwestycji dotyczyła stricte ośrodka na Skrzycznem.

Z myślą o sezonie zimowym przeprowadzono inwestycje w ośrodku narciarskim Skrzyczne, których koszt przekroczył 4,1 mln zł. Przebudowany został system kontroli dostępu na teren kolei linowej, pomieszczenia w budynku stacji pośredniej Jaworzyna, wykonano nowe toalety dostosowane pod kątem osób z niepełnosprawnościami, zagospodarowano również teren przy stacji Jaworzyna. Na dolnej stacj kolei w Szczyrku stanął zwrotomat, który umożliwia całkowicie bezobsługowy zwrot skipassów.

W celu poprawy jakości przygotowania tras narciarskich zakupiono dwa nowoczesne ratraki oraz quada. Zwiększeniu bezpieczeństwa posłużyło natomiast nabycie wyposażenia tras, w tym zwłaszcza siatek zabezpieczających.

Z kolei przy wjeździe na teren COS-OPO w Szczyrku przy ulicy Plażowej stanął biletomat. Takie właśnie innowacyjne rozwiązanie zapewniło możliwość zakupu skipassu na wszystkie ośrodki narciarskie objęte wspólnym skipassem, w tym również Skrzyczne. Co szczególnie godne podkreślenia, biletomat czynny jest w systemie 24-godzinnym we wszystkie dni w tygodniu.